Profesjonalne zabezpieczenia antygraffiti

Cennik usług

RODZAJ USŁUGI RODZAJ POWIERZCHNI CENA NETTO m2
Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti - system trwały wszystkie do 50,00 zł
Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti - system tracony wszystkie 24,00 zł
Hydrofobizacja wszystkie tel.
Usuwanie graffiti powierzchnie zabezpieczone systemem trwałym 29,00 zł
powierzchnie zabezpieczone systemem traconym i ponowne zabezpieczenie do 29,00 zł
powierzchnie chłonne, niezabezpieczone 40 - 60 zł
powierzchnie niechłonne - tworzywa sztuczne,
niezabezpieczone
34,00 zł
powierzchnie niechłonne - powierzchnie lakierowane 34,00 zł
Malowanie wielkopowierzchniowe ekranów akustycznych, bloków, hal, magazynów w technologii airless wszystkie tel.
Piaskowanie wszystkie od 15,00 zł
Usuwanie gum do żucia   tel.
Usuwanie oznakowania tymczasowego oznakowania jezdni   tel.
Czyszczenie kostki brukowej, płyt chodnikowych wszystkie 6,00 zł
Czyszczenie chemiczne pomników, nagrobków wszystkie tel.
Mycie elewacji wszystkie 5 - 7 zł
Gruntowne chemiczne czyszczenie elewacji wszystkie 15 - 80 zł
Czyszczenie dachu   tel.
Czyszczenie obiektów inżynieryjnych (wiadukty, mosty, tunele, przejścia podziemne i nadziemne, przepusty, stadiony) wszystkie tel.
Mycie ekranów akustycznych wszystkie tel.
Reklama zmywalna wszystkie tel.

Zasady obliczenia pola roboczego przy usuwaniu graffiti:

 

A x B = C
(np. 1,2 m x 0,4 m = 0,48 m2)

A - szerokość (1,2 m)
B - wysokość (0,4 m)
C - pole powierzchni (0,48 m2)

Graffiti wykonane w formie napisu, rysunku lub lini traktujemy tak samo.

Do cen netto doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.

 • Nie wymagamy minimalnego pola przy usuwaniu graffiti.
 • Wykonanie zabezpieczenie przed graffiti jest uzależnione od warunków atmosferycznych.:
  temp., wiatru, zapylenia, wilgotności i deszczu.
 • Wykonanie barwionego zabezpieczenia przed graffiti uzależnione jest od wyboru kolorystyki z wzornika RAL, przeważnie waha się w granicach od 4 do 8 zł netto doliczanych do 1 L.
 • Cena mycia uzależniona jest od dostępności obiektu, wysokości, jego powierzchni oraz stopnia zabrudzenia.
 • Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną, telefoniczną oraz faxem.

ZAMÓWIENIA:

 • realizowane są wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego:
  - na adres e-mail: biuro@techprime.pl
  - lub na nr. fax: 61 8797964
 • w zamówieniu należy podać:
  - rodzaj usługi,
  - ilość w m2,
  - lokalizację usługi,
  - dane do wystawienia faktury,
  - imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę.

Dlaczego nie umieszczamy konkretnych (sztywnych) cen na swojej stronie?
Każde zlecenie jest indywidualne i wymaga indywidualnego podejścia do sprawy. Nie ma dwóch identycznych zleceń, nawet jeśli w obydwu przypadkach będzie użyta taka sama kostka od tego samego producenta, to na cenę końcową wpływa jej stan, faktura, występujące zabrudzenia, chłonność, czy metraż powierzchni do czyszczenia. Jedna powierzchnia do zaimpregnowania będzie potrzebowała 1 litra impregnatu na 10 m2, w innym przypadku litr impregnatu starczy jedynie na 3 m2. Kostka szlachetna, tzw. płukanka, jest nieporównywalnie cięższa do czyszczenia, samo jej spłukanie wodą zabiera więcej czasu, ze względu na bardzo porowatą fakturę, a zużycie impregnatu jest trzykrotnie wyższe, niż w przypadku popularnego betonu.