Profesjonalne zabezpieczenia antygraffiti

Piaskowanie

Usługi wykonujemy na terenie całego kraju (dojazd pracowników i sprzętu w cenie) oraz na terenie naszej bazy technicznej.

Dysponujemy dużym placem, gdzie również można przywieźć elementy do piaskowania.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.
Cena czyszczonej powierzchni jest uzależniona od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia oraz wielkości zamówienia.

Piaskowanie 

Wszystkie budynki, pomniki, konstrukcje stalowe, urządzenia, środki transportu poddawane są niszczącemu działaniu czasu i czynników środowiska. W efekcie ich działania na powierzchni metalu, materiałów budowlanych naturalnych i sztucznych tworzą się szpecące osady, następuje utrata ich właściwości i w końcu rozkład.

Pierwszym krokiem działań naprawczych jest oczyszczenie powierzchni. Służy do tego celu wiele różnorodnych technologii, metod i urządzeń.

Przed 25 laty powstała jedna z najbardziej uniwersalnych i skutecznych technologii strumieniowo-ściernego czyszczenia mokrym ścierniwem: Torbo®.

Wykonujemy usługi piaskowania niskociśnieniowego na sucho oraz hydrodynamicznie w technologii Torbo, oczyszczamy elementy z różnego typu zanieczyszczeń:

 • korozji,
 • farby,
 • zabezpieczeń powłokowych,
 • po pożarach,
 • osadów.

Piaskujemy różnego rodzaju elementy i powierzchnię, począwszy od małych rozmiarów po duże konstrukcje:

 • elewację z kamienia naturalnego, piaskowca, granitu,
 • beton,
 • cegły tradycyjne, klinkierowe, szkliwione,
 • drewno – drzwi, podłogi, stropy,
 • płyty z tworzyw sztucznych,
 • powierzchnię ścian wew. i zew., również na wysokościach,
 • blachy aluminiowe, stalowe, ocynkowane,
 • tynki w celu uzyskania porowatości,
 • fasady,
 • mury oporowe,
 • przejścia podziemne, mosty, wiadukty,
 • obiekty nawodne (transport wodny w cenie),
 • śluzy, jazy,
 • tralki, bariery mostowe,
 • ogrodzenia, bramy,
 • zabytki – kościoły, pomniki, nagrobki, sztukaterie, detale architektoniczne,
 • piwnice,
 • zmieniamy fakturę betonu,
 • konstrukcje stalowe,
 • karoserie samochodowe, motocykle,
 • ciągniki, naczepy, wagony, cysterny, kontenery,
 • słupy, latarnie,
 • maszyny i ich części,
 • przygotowujemy powierzchnię metalowe pod malowanie proszkowe,
 • felgi.

Nasz system pozwala na efektywną obróbkę strumieniowo-ścierną w układzie otwartym. W wyniku obróbki strumieniowo-ściernej (tzw. piaskowania), uzyskujemy powierzchnię właściwie przygotowaną m.in. pod malowanie. Uzyskana powierzchnia jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń, w tym m.in. korozji, starej farby, itp. Powłoka malarska po zabiegu charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami wytrzymałościowymi i estetycznymi.

 

 

Uważamy, że najlepszą metodą przekonania innych o skuteczności nowych technologii jest ich zaprezentowanie w praktyce, poprzez solidne wykonanie zleceń i pokazanie ich efektów.

Posiadamy bardzo bogate, wieloletnie doświadczenie w czyszczeniu strumieniowo-ściernym mokrym ścierniwem. Tysiące metrów oczyszczonych powierzchni dało nam doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykorzystania ogromnych możliwości jakie daje ta technologia  Z naszej strony oferujemy doświadczenie i praktykę w zastosowaniu tej technologii.

 

 

 

Technologia mokrego piaskowania

Istotą nowatorskiego rozwiązania technologii Torbo® jest przygotowanie mieszaniny ściernej z wodą w zbiorniku zasypowym. Wytwarzane przez pompę pneumatyczną ciśnienie wody w zbiorniku podaje mieszaninę do strumienia powietrza, skąd przez typową dyszę piaskarską jest wyrzucane na powierzchnię czyszczoną. Jest to rzeczywiste piaskowanie mokrym ścierniwem.

Emisja pyłów ograniczona została o około 95% w porównaniu z suchym piaskowaniem. Cechą wyróżniającą agregaty Torbo jest ich uniwersalność. Przy odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu można oczyścić delikatną powierzchnię pomnika z piaskowca, jak i usuwać twarde warstwy farby, czy osady ze stali, czy betonu. Możliwe jest to dzięki niezależnej regulacji ilości ścierniwa, wody i ciśnienia powietrza. Technologia ta sprawdza się w czasie pracy na wysokościach (do 250 m) i w niemal każdych warunkach pogodowych (przy temperaturze powietrza powyżej 0 st. C), dlatego znalazła zastosowanie w 40 krajach, w różnych strefach klimatycznych.


Zakres stosowania

System Torbo zaskakuje swoimi możliwościami zastosowania, dzięki niespotykanym w innych systemach możliwościach doboru ścierniwa i parametrów czyszczenia. Doskonały efekt czyszczenia jest możliwy do osiągnięcia bez względu na rodzaj zanieczyszczenia, powierzchni, warunków.

W odróżnieniu od innych systemów czyszczenia, różnorodność to główna cecha systemu Torbo. Bez względu na to, czy do oczyszczenia jest twarda stal, beton, kamień, czy delikatne powierzchnie, jak pomniki, zabytkowe elewacje, a nawet drewno, Torbo radzi sobie doskonale.

 Zalety technologii Torbo®

 • Różnorodność ścierniw. Czyszczenie strumieniowo – ścierne mokrym ścierniwem przygotowanym w stałej proporcji z wodą i przenoszonym na powierzchnię czyszczoną strumieniem sprężonego powietrza pozwala na zastosowanie jako ścierniwa różnorodnych materiałów, od bardzo miękkich (np. mielonych łupin) po bardzo twarde (np. ścierniwa ze szlaki, czy granitu).
 • Precyzja regulacji parametrów pracy. Zastosowany w Torbo® nowatorski system regulacji przepływu mieszaniny ścierniwa z wodą pozwala na precyzyjne dozowanie jego ilości podawanej na powierzchnię czyszczoną w jednostce czasu (od kilku do kilkudziesięciu kilogramów) oraz energii kinetycznej uderzających cząstek, zależną od ciśnienia i prędkości przepływu powietrza (od 0,5 bara do 8 barów). Daje to praktycznie nieograniczone możliwości dostosowania się do rodzaju zabrudzeń i odporności powierzchni czyszczonej, a w efekcie ogranicza do 60% zużycie ścierniwa.
 • Metoda bezpyłowa. Ograniczenie zapylenia o ponad 90% umożliwia pracę na osłoniętych siatkami rusztowaniach w ruchu miejskim, w sąsiedztwie pracujących ludzi i urządzeń
 • Praca w strefach wybuchowych. Brak napięć elektrostatycznych umożliwia prowadzenie prac w strefach zagrożonych wybuchem np. zbiorniki, rurociągi w zakładach petrochemicznych.
 • Oszczędność mediów. Niskie zużycie wody - max 60 l/godz. (przy zastosowaniu mycia agregatami typu wysokociśnieniowego min. 300 l wody/godz.).
 • Uniwersalność. Praca w każdych warunkach pogodowych (w temp. powyżej 5 st. C).
 • Adaptacja do różnych powierzchni. Możliwość równoczesnego stosowania inhibitorów korozji i innych środków czasowej ochrony w połączeniu ze specjalnymi systemami malarskimi i naprawczymi.
 • Praca w niemal każdych warunkach, bez względu na lokalizację (zastosowanie technologii Torbo nie wyklucza pracy w ruchu miejskim), czy wielkość zlecenia.

 

Przewaga technologiiTorbo® nad konkurencyjnymi metodami czyszczenia:

 • Możliwość czyszczenia powierzchni od bardzo delikatnych zabytkowych pomników po stalowe skorodowane powierzchnie.
 • Niższe koszty przy wielokrotnie wyższej wydajności w porównaniu z czyszczeniem środkami chemicznymi.
 • Ograniczone o ponad 95% zapylenie w porównaniu z piaskowaniem suchym ścierniwem, umożliwiające pracę w ruchu miejskim, halach przemysłowych, itp.
 • Bardzo niskie zużycie wody w porównaniu z myciem wysokociśnieniowym.
 • Możliwość bardzo precyzyjnego czyszczenia bez uszkodzenia czyszczonej powierzchni - technologia doskonale sprawdza się przy renowacji zabytków, usuwaniu powłok malarskich z tynków, cegły i innych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym) do czyszczenia powierzchni w terenie otwartym niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw. Piasek kwarcowy jest najtańszym ścierniwem. Technologii Torbo® to rozporządzenie nie dotyczy, ze względu na stosowanie mokrego ścierniwa.