Profesjonalne zabezpieczenia antygraffiti

Polityka prywatności

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe na tej witrynie na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dale RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administratorem danych osobowych jest TECHPRIME Industrial sp. z o.o. ul. Regatowa 48, 60-480 Poznań.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. b. oraz a. RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu e-mail i telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/dostawy – na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO (niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).
Na stronie techprime.pl przetwarzamy wyłącznie anonimowe statystyki ruchu na naszej witrynie oraz ciasteczka. Dane te usuwamy raz w tygodniu. Nie prowadzimy profilowania.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione obsługującej Administratora firmie hostingowej i jej Partnerom oraz firmom analizującym ruch sieciowy.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (także prawo do uzyskania kopii tych danych), do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia oraz sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skontaktowania się ze specjalistą ochrony danych osobowych, prosimy napisać wiadomość e-mail na adres: iod@artan-p.pl.